HKZ-opstapcertificaat Fase 1 en 2

Sinds 8 juli 2013 is SMN Thuiszorg in bezit van het HKZ-opstapcertificaat Fase 1. Per 16 juni 2014 zijn we tevens HKZ Fase 2 gecertificeerd.

hkz-certifcaatVanuit onze locatie worden zorgdiensten verleend aan cliënten, die woonachtig zijn in de omgeving Amsterdam en omstreken.

Op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn wij als zorgaanbieder verplicht de kwaliteit van onze zorg systematisch te bewaken en waar nodig te verbeteren. De Stichting HKZ helpt hierbij door sectorspecifieke normen te ontwikkelen waar wij in de praktijk invulling aan kunnen geven.

De HKZ-norm bestaat uit een aantal eisen op het gebied van zorg en organisatie, waar de zorgaanbieder aan dient te voldoen. Welke normen dat zijn wordt in een kwaliteitshandboek vastgelegd.

Het belang van de kwaliteitszorg wordt steeds meer onderstreept door cliënten-organisaties en zorgverzekeraars. Daarom is het opzetten van een kwaliteitszorg-systeem een must voor zorginstellingen.

Tijdens de audit, die door KIWA Quality uitgevoerd werd, is gedurende twee dagen door middel van gesprekken getoetst of de organisatie voldoet aan de vooraf gestelde HKZ-normen voor het opstapcertificaat.

HKZ-opstapcertificaat Fase 1 geeft aan, dat o.a. de primaire processen voor de organisatie in kaart gebracht zijn en zorgen er voor, dat de kritische punten geregeld en operationeel zijn.

Stichting SMN Thuiszorg heeft hiermee de eerste stap gezet naar de volledige norm van het HKZ- certificaat. Het volledig certificaat hopen wij zo spoedig mogelijk te behalen.

Lidmaatschap bij ActiZ

SMN Thuiszorg heeft een lidmaatschap met Actiz, de branchevereniging van de zorgSMN Thuiszorg is tevens aangesloten bij ActiZ. ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

ActiZ creëert randvoorwaarden voor het ondernemerschap van aanbieders van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraam- en jeugdgezondheidszorg.

ActiZ is vertegenwoordigd in tal van maatschappelijke organisaties en werkt met diverse partners samen in programma’s en projecten.

Thuiszorg Aanvragen

vraag-hier-aanWilt u gebruik maken van de diensten van SMN Thuiszorg?
U kunt uw aanvraag voor thuiszorg direct online indienen.