Cetificering HKZ-opstapcertificaat Fase 1

Met ingang van 8 juli 2013 is SMN Thuiszorg in bezit van het HKZ-opstapcertificaat Fase 1.

Vanuit onze locatie worden zorgdiensten verleend aan cliënten, die woonachtig zijn in de omgeving Amsterdam en omstreken.

Op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn we als zorgaanbieder verplicht de kwaliteit van onze zorg systematisch te bewaken en waar nodig te verbeteren. De Stichting HKZ helpt hierbij door sectorspecifieke normen te ontwikkelen waar we in de praktijk invulling aan kunnen geven.

Het kwaliteitszorgsysteem

De HKZ-norm bestaat uit een aantal eisen op het gebied van zorg en organisatie, waar we als zorgaanbieder aan dienen te voldoen. Welke normen dat zijn wordt in een kwaliteitshandboek vastgelegd.

Het belang van de kwaliteitszorg wordt steeds meer onderstreept door cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Daarom is het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem een must voor zorginstellingen.

Tijdens de audit, die door KIWA Quality uitgevoerd werd, is gedurende twee dagen door middel van gesprekken getoetst of onze organisatie voldoet aan de vooraf gestelde HKZ-normen voor het opstapcertificaat.

De HKZ-opstapcertificaat Fase 1 en 2 geven aan, dat o.a. de primaire processen voor de organisatie in kaart gebracht zijn en zorgen er voor, dat de kritische punten geregeld en operationeel zijn.

Stichting SMN Thuiszorg heeft hiermee de eerste stap gezet naar de volledige norm van het HKZ- certificaat. Het volledig certificaat hopen we zo spoedig mogelijk te behalen.