Klachtenafhandeling

Mocht u toch niet tevreden zijn met onze dienstverlening en wilt een klacht indienen, dan kunt u uw klacht telefonisch, schriftelijk, via internet, of per email aan ons melden. In uw zorgmap kunt u ook lezen hoe de klachtenprocedure loopt.

Uw klacht kunt u verzenden naar:

klachtendienstverlening@smnthuiszorg.nl
SMN Thuiszorg
Postbus: 12312
1100 AH  Amsterdam Zuidoost

Voor cliënten met een WMO indicatie

Zij kunnen ervoor kiezen om hun klacht eerst bij S.M.N. Thuiszorg neer te leggen of om hun klacht direct aan de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven voor te leggen.

Uw klacht kunt u verzenden naar:

Dienst Wonen, Zorg en Samenleven
Afd: Klachten WMO
Antwoordnummer: 9087
1000 VV Amsterdam
Tel: 020 – 2518877WMO/Helpdesk Tel: 0800 – 0643
Klachten – wmo@dzs.amsterdam.nl

Voor meer informatie betreffende klachtenafhandeling kunt ook terecht op www-wzs.amsterdam.nl

Thuiszorg Aanvragen

Wilt u gebruik maken van de diensten van SMN Thuiszorg?
U kunt uw aanvraag voor thuiszorg direct online indienen.

Huishoudelijke hulp

Persoonlijke verzorging

Ambulante ondersteuning & dagbesteding