Medisch Specialistische Verpleging Thuis

S.M.N. Thuiszorg is per 1 mei 2012 door Achmea Divisie Zorg & Gezondheid gecontracteerd als zorgaanbieder voor de laagcomplexe zorg.

Wat is MSVT?

MSVT: zijn handelingen die uitsluitend uitgevoerd mogen worden als de verantwoordelijkheid valt onder de medisch specialist. MSVT wordt gesplitst in een laag- en hoogcomplexe zorg.

Onder laagcomplexe zorg moet u denken aan: wond en stomazorg en alle overige verpleegkundige handelingen.

Om voor de laagcomplexe MSVT in aanmerking te komen, daarover beslist uw medische specialist. De medisch specialist verstrekt ook de indicatie. Stel: U heeft een operatie ondergaan of een ander ingreep en de medisch specialist vindt het verantwoord dat u naar huis mag, dan zal deze de verzorging thuis begeleiden. Tijdens de gehele periode dat de verzorging thuis plaatsvindt, komen de uitvoering en verantwoordeing onder zijn verantwoordelijkheid.

Natuurlijk kunt u als cliënt de mogelijkheid van MSVT met uw medisch specialist bespreken, als hij dat nodig en verantwoord acht in uw situatie zal hij zeker zijn medewerking verlenen.

Meer informatie over MSVT kunt u tijdens kantoor uren contact met ons opnemen.

MSVT Aanvragen

vraag-hier-aanWilt u gebruik maken van de diensten van SMN Thuiszorg?
U kunt uw aanvraag voor thuiszorg direct online indienen.