Niemand aan zijlijn” maar actief mee participeren in de samenleving. Dat is wat de overheid wil.

Het is alom bekend dat de “Dagbesteding” en “Begeleiding individueel” sinds 2015 worden overgeheveld naar de gemeenten. De gemeente Amsterdam krijgt door de bezuinigingen van de overheid 25% minder geld om dit te bewerkstelligen, dus meer kwalitatieve zorg voor minder geld.

S.M.N. Thuiszorg heeft hierop geanticipeerd en heeft haar dagcentrum reeds in september 2013 uitgebreid. Wij hebben een capaciteit voor 45 cliënten, en hebben dus plaats genoeg. Geen wachtlijst, u kunt vandaag al instromen.

Onze activiteiten begeleiders organiseren alles in overleg met de groep. Heeft u een dag geen zin om met de groep mee te doen, dan kunt u rustig een boek lezen, achter de computer of meehelpen bij het voorbereiden van de maaltijden.

Wij zijn er klaar voor en verwelkomen u graag. U kunt ook eerst een dag als proef/test meelopen en besluiten of het iets voor u is.

Dagbesteding en Begeleiding individueel