SMN Thuiszorg hanteert geen wachtlijst. U wordt meteen geholpen.

Close Icon
   
Contact Info     Bel met: 020 - 691 22 27

Verzorging en verpleging thuis   arrow

ZORG BIJ U AAN HUIS

Onze medewerkers leveren iedere dag verschillende soorten zorg van hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging tot  medische handelingen aan toe.

Welke servicediensten kunt u zoal verwachten bij verzorging en verpleging thuis:

  • Wondverzorging
  • Medicatie
  • Injecteren
  • Katheteriseren man/vrouw
  • Het geven van advies, instructies en voorlichting

Verzorging en verpleging (thuis)

Bent u net ontslagen uit het ziekenhuis of bent u herstellende van een ernstige ziekte? Dan kunnen onze verpleegkundigen of een wijkverpleegkundige u aan huis verplegen. Zij helpen u bij het verzorgen van wonden, het klaarzetten en toedienen van medicijnen, zuurstof toedienen, het geven van injecties, het zelf leren injecteren, monitorbewaking, het geven van advies, instructies en voorlichting hoe om te gaan met ziekte en handicap en alle overige medische handelingen.

S.M.N. Thuiszorg beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel, die over heel Amsterdam, Diemen, Amstelveen en omstreken kunnen worden ingezet.

Ook voor kinderen hebben wij gespecialiseerd personeel die kunnen assisteren en ondersteunen bij de verzorging en verpleging van uw kind.

Spoedzorg

Soms moet er met spoed zorg geregeld worden. Wanneer spreken we van spoedzorg? En hoe regel je dat?

Spoedzorg is niet uitstelbare zorg door een plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie van een cliënt of van de informele hulp die leidt tot een substantieel andere inhoud en omvang van de benodigde zorg, waarbij het noodzakelijk is om de zorg binnen 24 tot 48 in te zetten om onaanvaardbare gezondheidsrisico’s voor de cliënt en/of zijn gezin te voorkomen.

Bij deze niet uitstelbare AWBZ-zorg kan het gaan om thuiszorg of om zorg met verblijf.  Spoedzorg is altijd zorg in natura.

De (Zilverenkruis) Zorgkantoren hebben de zorgaanbieders gemandateerd tot het verlenen van spoedzorg. Dit houdt in dat de zorgaanbieder, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is, de cliënt zorg mag verlenen  ook al beschikt deze niet over een geldig indicatiebesluit. Bv: de cliënt of diens vertegenwoordiger (een huisarts) meldt zich bij de zorgaanbieder (S.M.N.) De zorgaanbieder treedt op als klanthouder op het moment dat de cliënt (of diens vertegenwoordiger) zich bij hem meldt. Van de klanthouder mag verwacht worden dat deze de cliënt onmiddelijk de nodige spoedzorg biedt of de cliënt adequaat verwijst naar een collega zorgaanbieder die de zorg kan leveren.

Via het interactief overzicht dat door het Zorgkantoor beschikbaar is gesteld, kan de zorgaanbieder zien welke collega zorgaanbieder capaciteit beschikbaar heeft om de zorg te leveren.

Omdat onze thuiszorg service geen wachtlijst kent, kunnen wij altijd per direct met de zorg starten.

 

Thuiszorg Aanvragen

vraag-hier-aanWilt u gebruik maken van de diensten van SMN Thuiszorg?
U kunt uw aanvraag voor thuiszorg direct online indienen.