SMN Thuiszorg hanteert geen wachtlijst. U wordt meteen geholpen.

Close Icon
   
Contact Info     Bel met: 020 - 691 22 27

Wat is PGB?   arrow

Wat is PGB?

Het PGB (Persoons Gebonden Budget) biedt mensen met een lichamelijk – en/of geestelijke handicap de mogelijkheid om zelf te bepalen door wie en wanneer zij geholpen en/of begeleid willen worden. Zij kunnen daarvoor mensen aannemen of van instanties/bedrijven of freelancers inschakelen. Wanneer mensen dit niet zelf kunnen of willen regelen kunnen zij een wettelijk vertegenwoordiger aanstellen die dit voor hen regelt. Voor kinderen zijn de ouders of verzorgers meestal degene die de hulp inkoop regelen.
 

Er bestaan verschillende soorten PGB´s. Meer specifieke informatie over verschillende soorten en mogelijkheden van PGB’s vind je op : http://www.pgb.nl/. Een PGB kan heel veel vrijheid geven in het dagelijks leven. Doordat de hulpvrager zelf bepaalt hoe en wanneer de hulp gegeven wordt. Natuurlijk in goed overleg met de hulpbieder. Het blijft uiteindelijk mensenwerk! Hoe vraagt u PGB aan?

CIZ

Om voor thuiszorg in aanmerking te komen moet u beschikken over een geldige indicatie van het CIZ(Centrum Indicatiestelling Zorg). S.M.N. kan u helpen bij het aanvragen van uw indicatie bij het CIZ.

CAK – Eigen bijdrage Zorg Zonder Verblijf

hulp-op-afroepU betaalt voor de verleende thuiszorgdiensten een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) aan de hand van uw inkomen of verzamelinkomen vastgesteld. Voor meer informatie over het berekenen van uw eigen bijdrage, kunt u bellen met het gratis telefoonnummer (0800-1925) van het CAK. Het CAK is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 18.00 telefonisch bereikbaar. U kunt ook aan het CAK vragen om het gratis informatieboekje “Eigen bijdrage Zorg Zonder Verblijf 2009“. Daarin wordt uitvoerig en duidelijk beschreven hoe uw eigen bijdrage wordt berekend. Het CAK kunt ook schriftelijk bereiken. CAK, t.a.v. Zorg zonder verblijf, Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag Een postzegel is niet nodig. Zie ook www.hetcak.nl

Particuliere Zorg (inkoop)

U kunt ook uit eigen middelen (extra – aanvullende) zorg bij S.M.N. inkopen. Deze kosten worden NIET door uw particuliere ziektekosten verzekeraar vergoed, uiteraard is het afhankelijk van uw polis. De niet vergoede kosten van de geleverde zorg kunt u als ziektekosten aan de belasting opgeven. U bepaalt zelf waar u uw zorg inkoopt.

PGB

Cliënten, die voor langere tijd zorg nodig hebben, kunnen bij het WMO lokket een aanvraag indienen voor thuiszorg (HbH/WMO) of bij de zorgverzekeraar voor persoonlijke verzorging en verpleging, alle vormen van begeleiding etc. Met het u toegekende bugdet kunt u zelf zorg inkopen, S.M.N. kan u alle relevante informatie hierover verstrekken.

Thuiszorg Aanvragen

vraag-hier-aanWilt u gebruik maken van de diensten van SMN Thuiszorg?
U kunt uw aanvraag voor thuiszorg direct online indienen..