Ambulante Ondersteuning

Hebt u moeite met uw dagelijks leven op orde te krijgen en te houden? Dan kunt u ambulante ondersteuning aanvragen. U krijgt dan hulp bij een aantal persoonlijke zaken.

Dit kan individuele ondersteuning zijn, maar ook in een groep. Hoeveel en welke hulp u precies krijgt hangt af van uw situatie.
Bij ambulante ondersteuning krijgt u ondersteuning zodat u uw persoonlijke zaken op orde kunt krijgen en houden. Voorbeelden zijn:

 • uw administratie doen;
 • boodschappen doen en koken;
 • plannen van uw activiteiten;
 • sociale contacten leggen en onderhouden;
 • vinden van passende activiteiten zoals meedoen aan buurtactiviteiten of naar een club gaan;
 • vrijwilligerswerk doen;
 • dagbesteding of een opleiding volgen.

Bij Ambulante Ondersteuning ligt de focus op alledaagse levensdomeinen zoals het huishouden, werk, gezondheidszorg en sociale activiteiten. Samen met de cliënt wordt gewerk aan het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid, aan een sterk sociaal netwerk en aan zelfstandig wonen en werken.

Voor wie?

Ambulante Ondersteuning is bestemd voor:

 • (Jong) volwassenen/ouderen met een (licht) verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of autisme;
 • (Jong) volwassenen/ouderen met autisme;

SMN Thuiszorg biedt groepsbegeleiding / Dagbesteding

Bij groepsbegeleiding gaat het om gezamelijke dagbestedingen. Tijdens het intakegesprek wordt uitgebreid ingegaan op uw hulpvraag, uw wensen en de persoonlijke behoeften van u, uw partner en familie. Het kan zijn dat u meer behoefte heeft om uw verhaal te vertellen, of juist goede praktische tips nodig heeft of alleen maar begeleiding bij de volgende activiteiten:

 • Makkelijk contact maken met uw leeftijd genoten
 • Luisteren naar standpunten van de overige deelnemers
 • Om uw eigen standpunt duidelijk naar voren te brengen
 • Om gezamelijk aan verschillende activiteiten deel te nemen onder het genot van een hapje en een drankje.
 • Bij voldoende belangstelling kunnen wij ook aanbieden: bewegen voor ouderen, zanglessen en kook ochtenden onderleiding van bekwaam personeel.

Tijdens het dagprogramma wordt het accent gelegd op begeleiding in groepsverband, gericht op van vaardigheden; eventueel aangevuld met lichte hulp bij persoonlijke verzorging. Het dagprogramma is bedoeld voor mensen met matige tot zware beperkingen. Er moet sprake zijn van een duidelijke verzorgingsbehoefte en/of begeleidingsbehoefte. Het dagprogramma zal bijdragen aan verlichting van sociaal isolement van de betreffende cliënt, of aan verlichting van de zorg thuis door mantelzorgers. Deelname aan het dagprogramma kan ook dienen ter overbrugging van een periode tot langdurige opname in een intramurale voorziening.

Aan het eind van het intakegesprek wordt er een zorgplan opgesteld, dit om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De hulpvraag kan heel breed en complex zijn.

Voor groepsbegeleiding / dagbestedingen bestaat er geen wachtlijst. Bij voldoende animo kunt u ook in het weekend gebruik maken van onze dagbestedingen.

Thuiszorg aanvragen

Wilt u gebruik maken van de diensten van SMN Thuiszorg?
U kunt uw aanvraag voor thuiszorg direct online indienen.