SMN Thuiszorg heeft sinds kort een nieuw zorgaanbod. En wel “Thuis zorgen voor (minderjarige) kinderen”.

  • Heeft u te kampen met tijdgebrek om de dagelijkse hulp aan uw kind te bieden?
  • Heeft uw kind behoefte aan hulp bij het eten en drinken?
  • Heeft uw kind behoefte aan extra toezicht?

Onze dienst “Thuis zorgen voor (minderjarige) kinderen” is wellicht voor u de oplossing.

Welke verantwoordelijkheid/rol heeft de medewerker Hbh OGGZ (Hulp bij het Huishouden Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) in het ‘thuis zorgen voor (minderjarige) kinderen’?
In de Nadere Regels Wmo 2015 van de gemeente Amsterdam is de productomschrijving opgenomen. De Nadere regels zijn te vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Onder het “Thuis zorgen voor (minderjarige) kinderen” bieden we u de volgende diensten aan: 

  • De dagelijkse, gebruikelijke hulp voor gezonde kinderen die tot het gezin behoren als beide ouders niet in staat zijn deze te leveren. Het betreft activiteiten als wassen en aankleden, hulp bij eten en/of drinken, een maaltijd voorbereiden en toezicht houden.
  • Ook problemen op het gebied van mobiliteit, zoals het begeleiden van kinderen naar school of een activiteit vallen eronder. In principe is het de verantwoordelijkheid van de ouders om opvang te regelen, op tijden dat zij beide niet in staat zijn, door werk of beperkingen, om voor de kinderen te zorgen.

Om in aanmerking te komen voor een indicatie verwijzen u graag naar het WMO loket. Waar nodig  kunnen wij u bij uw  aanvraag ondersteunen.